WeCandor wil uw partner zijn in verbetering en verandering.
Wij helpen en begeleiden u graag om uw doelstellingen te bereiken!

In een wereld waar alles razendsnel evolueert is het als KMO niet altijd even makkelijk om tijdig bij te schakelen of de nodige initiatieven te nemen om uw werking te verbeteren. Dit leidt vaak tot frustratie bij zowel zaakvoerder als medewerkers.

Door in te zetten op een werking waar voortdurend verbeteren centraal staat, dragen uw medewerkers mee de verbetering en kan u zich als zaakvoerder toeleggen op de taken die belangrijk zijn in uw rol.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking op contact@wecandor.be of via onze contact-pagina. Wij bieden u graag een koffie aan of komen naar u toe voor een eerste sparring-gesprek.

Verbetering start met een duidelijk doel en een heldere probleemstelling.

Wij doen bij u een intakegesprek en eerste analyse om exact te begrijpen wat uw uitdagingen zijn. Uit deze intake volgt een opvolgingsverslag.

Indien u aan de hand van het gesprek en verslag verder wenst samen te werken met WeCandor, starten wij met een diepgaande analyse en formuleren wij een advies. Vanuit deze analyse bepalen we samen de doelstellingen en aanpak op maat van uw noden.

Na de analyse kiest u ervoor om uw verbeteringstraject alleen uit te voeren of hierin begeleid te worden door WeCandor.

Verbetering gaat hand in hand met verandering. Verandering vindt enkel plaats als mensen er nut en noodzaak van inzien en kennis en kunde kunnen combineren om de gewenste verandering te realiseren.

Binnen onze verbeteringstrajecten houden wij daarom altijd rekening met het begeleiden van uw bedrijf bij de veranderingen.

Indien uw bedrijf voor andere grote veranderingen staat, kan WeCandor u hierin ook apart begeleiden.

De 5 stappen naar verandering (ADKAR methodologie)

Elke persoon doorloopt op zijn tempo en op zijn manier verandering volgens de volgende sequentie. Het is niet mogelijk om naar een volgende fase te gaan vooraleer voldaan is aan een voorafgaande fase.

 1. Weten (Awareness)
  Mensen moeten weten wat er gebeurt, waarom dit gebeurt en wat het risico is om niet te veranderen.

 1. Willen (Desire)
  Mensen moeten willen veranderen. Dit gaat over de persoonlijke motivatie en de drivers van de organisatie om de verandering door te voeren.

 1. Kennen (Knowledge)
  Mensen hebben nood aan de juiste kennis, vaardigheden en gedragingen tijdens en na de verandering.

 1. Kunnen (Ability)
  Omzetten van kennis in bekwaamheid. Voorzien van nodige tools. Wegnemen van blokkeringen voor het implementeren van de verandering.

 1. Blijven doen (Reinforcement)
  Zorgen dat de verandering blijft door erkenning, beloning en het vieren van succes.

Het belang van leiderschap

Verandering is niet mogelijk zonder duidelijke richting vanuit leiderschap. Daarvoor is er een uiterst belangrijke rol weggelegd voor u als zaakvoerder, namelijk sponsor zijn van de verandering.

Voor leiderschap zijn drie gedragingen belangrijk doorheen de verandering (ABC)

 • Actief en zichtbaar aanwezig zijn

 • Bouwen aan coalities binnen de afdeling

 • Communicatie