Bedrijven zijn vandaag genoodzaakt om op zoek te gaan naar manieren om voortdurend te verbeteren.

Omdat voortdurend verbeteren een onderdeel is van ons DNA, bekijken wij graag met u hoe wij vanuit ondersteunend leiderschap een platform kunnen ontwikkelen om dit waar te maken.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking op contact@wecandor.be of via onze contact-pagina. Wij bieden u graag een koffie aan of komen naar u toe voor een eerste sparring-gesprek.

WeCandor biedt consultancy voor uw bedrijfsprocessen. Dit kan op vlak van analyse, ontwerp, verbetering en implementatie.

Voor deze tak baseren wij ons op de principes van Lean management en de Six Sigma methodologie.

WeCandor begeleidt de veranderingen in uw bedrijf. Dit doen wij op basis van de ADKAR-methodologie.

Verandering vindt enkel plaats als mensen er nut en noodzaak van inzien en kennis en kunde kunnen combineren om de gewenste verandering te realiseren.

De 5 stappen naar verandering (ADKAR methodologie)

Elke persoon doorloopt op zijn tempo en op zijn manier verandering volgens de volgende sequentie. Het is niet mogelijk om naar een volgende fase te gaan vooraleer voldaan is aan een voorafgaande fase.

 1. Weten (Awareness)
  Mensen moeten weten wat er gebeurt, waarom dit gebeurt en wat het risico is om niet te veranderen.

 1. Willen (Desire)
  Mensen moeten willen veranderen. Dit gaat over de persoonlijke motivatie en de drivers van de organisatie om de verandering door te voeren.

 1. Kennen (Knowledge)
  Mensen hebben nood aan de juiste kennis, vaardigheden en gedragingen tijdens en na de verandering.

 1. Kunnen (Ability)
  Omzetten van kennis in bekwaamheid. Voorzien van nodige tools. Wegnemen van blokkeringen voor het implementeren van de verandering.

 1. Blijven doen (Reinforcement)
  Zorgen dat de verandering blijft door erkenning, beloning en het vieren van succes.

Het belang van leiderschap

Verandering kan niet zonder duidelijke richting vanuit het (hoger) management. Daarom is een uiterst belangrijke rol weggelegd voor de leiders binnen de organisatie. Deze start bij de interne leider van een project (primary sponsor) maar loopt ook door naar alle andere leidinggevende functies binnen uw bedrijf.

Voor leiderschap zijn drie gedragingen belangrijk doorheen de verandering (ABC)

 • Actief en zichtbaar aanwezig zijn

 • Bouwen aan coalities binnen de afdeling

 • Communicatie

Zaakvoerder Serge Huybrechts deed tussen 2001 en 2015 massa’s ervaring op in talrijke IT omgevingen. Sinds oktober 2016 is hij gecertificeerd ITIL expert, geaccrediteerd ITIL trainer en geaccrediteerd Lean IT trainer.

Vanuit deze ervaring wil hij met WeCandor uw partner zijn voor oplossingen in het voeren van IT Operations en IT Service Management.

Wij helpen u met analyse, audits, nieuwe implementaties en verbeteringstrajecten.

Ook voor ISO20000 trajecten kunnen wij u helpen met een pre-audit gap analyse, implementatieplan en begeleiding.